ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023 Voorlopig

LITURGISCH PROGRAMMA 2023 Προσωρινός

Januari

Ιανουάριος

07 ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG 09:30
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
G. LITURGIE – GROTE WATERZEGENING
ΔΩΣΕ ΠΡΟΣΟΧΗ; LET OP: Sint Nicolaaskapel (Sint Nicolaaskapel – Valkhof)

15 Κυριακή/Zondag 09:30

Februari

Φεβρουάριος

05 Κυριακή/Zondag 09:30

18 ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG 09:30
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
G. LITURGIE – ZIELENZATERDAG

Maart

Μάρτιος

05 Κυριακή/Zondag 09:30

19 Κυριακή/Zondag 09:30

April

Απρίλιος

02 ΣΑΒΒΑΤΟ/ZATERDAG 9.30 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE

13 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ GR. DONDERDAG 9.30-11.00 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE
14.00 – 16.00 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ
DIENST V.H. HEILIG LIJDEN

15 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ GR. ZATERDAG 9.30-12.00 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ / PASEN
St. Nikolaaskapel, Valkhof: Voerweg 1 Nijmegen

Mei

Μάιος

07 Κυριακή/Zondag 09:30

21 Κυριακή/Zondag 09:30

Juni

Ιούνιος

04 Κυριακή/Zondag 09:30

18 Κυριακή/Zondag 09:30

Juli

Ιούλιος

02 Κυριακή/Zondag 09:30

16 Κυριακή/Zondag 09:30

Augustus

Αύγουστος

ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΗΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ER ZIJN DEZE MAAND GEEN DIENSTEN

September

Σεπτέμβριος

03 Κυριακή/Zondag 09:30

17 Κυριακή/Zondag 09:30

Oktober

Οκτώβριος

01 Κυριακή/Zondag 09:30

15 Κυριακή/Zondag 09:30

November

Νοέμβριος

05 Κυριακή/Zondag 10:00

19 Κυριακή/Zondag 09:30

December

Δεκέμβριος

03 Κυριακή/Zondag 09:30

15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / VRIJDAG 18.00 ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ Grote Vespers – Heilig Sacrament van de Ziekenzalving

16 Σαββάτο/Zaterdag 10:00
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ / PAROCHIE FEEST

24 Κυριακή/Zondag 19:00 Η γέννηση του Κυρίου και του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού στη σάρκα/De Geboorte van Onze Heer en Verlosser Jezus Christus in het vlees Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE

ΔΩΣΕ ΠΡΟΣΟΧΗ; LET OP: Sint Nicolaaskapel (Valkhof: https://www.intonijmegen.com/locaties/1720638324/valkhofkapel)