ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

LITURGISCH PROGRAMMA 2022

Januari

Ιανουάριος

08 ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG 09:30 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ – G. LITURGIE – GROTE WATERZEGENING

16 Κυριακή/Zondag 09:30

Februari

Φεβρουάριος

06 Κυριακή/Zondag 09:30

20 Κυριακή/Zondag 09:30

Maart

Μάρτιος

05 Κυριακή/Zondag 09:30

20 Κυριακή/Zondag 09:30

April

Απρίλιος

01 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / VRIJDAG 19.30-20.30 Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ / 4e BEGROETING
St. Nikolaaskapel, Valkhof: Voerweg 1 Nijmegen


02 ΣΑΒΒΑΤΟ/ZATERDAG
9.30 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE


21 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ GR. DONDERDAG 9.30-11.00
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE
14.00 – 16.00 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ
DIENST V.H. HEILIG LIJDEN


23 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ GR. ZATERDAG 9.30-12.00 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ / PASEN
St. Nikolaaskapel, Valkhof: Voerweg 1 Nijmegen

Mei

Μάιος

01 Κυριακή/Zondag 09:30

15 Κυριακή/Zondag 09:30

Juni

Ιούνιος

5 Κυριακή/Zondag 09:30

19 Κυριακή/Zondag 09:30

Juli

Ιούλιος

03 Κυριακή/Zondag 09:30

17 Κυριακή/Zondag 09:30

Augustus

Αύγουστος

ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΗΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ER ZIJN DEZE MAAND GEEN DIENSTEN

September

Σεπτέμβριος

04 Κυριακή/Zondag 09:30

18 Κυριακή/Zondag 09:30

Oktober

Οκτώβριος

02 Κυριακή/Zondag 09:30

16 Κυριακή/Zondag 09:30

November

Νοέμβριος

06 Κυριακή/Zondag 10:00

20 Κυριακή/Zondag 09:30

December

Δεκέμβριος

04 Κυριακή/Zondag 09:30

16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / VRIJDAG 18.00 ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ Grote Vespers – Heilig Sacrament van de Ziekenzalving

17 Σαββάτο/Zaterdag 10:00
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ / PAROCHIE FEEST

24 Σαββάτο/Zaterdag 19:00 Η γέννηση του Κυρίου και του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού στη σάρκα/De Geboorte van Onze Heer en Verlosser Jezus Christus in het vlees Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE