ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

LITURGISCH PROGRAMMA 2021

Januari

Ιανουάριος

03 Κυριακή/Zondag 09:30 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ – G. LITURGIE – GROTE WATERZEGENING

17 Κυριακή/Zondag 09:30

Februari

Φεβρουάριος

07 Κυριακή/Zondag 09:30

21 Κυριακή/Zondag 09:30

Maart

Μάρτιος

06 ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG 9:30 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ –  G. LITURGIE – ZIELENZATERDAG

21 Κυριακή/Zondag 09:30

April

Απρίλιος

02 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / VRIJDAG 18.30-20.00 Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ / 3e BEGROETING

03 ΣΑΒΒΑΤΟ/ZATERDAG 9.30 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE

29 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ GR. DONDERDAG 9.30-11.00 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE
12.00 – 14.00 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ
DIENST V.H. HEILIG LIJDEN

Mei

Μάιος

01 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ GR. ZATERDAG 9.30-11.00 ΟΡΘΡΟΣ (ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ) DIENST V.H. HEILIG EPITAFIOS

11.00-12.45 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ / PASEN

16 ΚΥΡΙΑΚΗ/ZONDAG 9.30

Juni

Ιούνιος

6 ΚΥΡΙΑΚΗ/ZONDAG 9.30-12.00

19 Όχι Λειτουργία/Geen dienst

Juli

Ιούλιος

04 Κυριακή/Zondag 09:30 Μνημείο για τις πεσμένες ψυχές/ Gedachtenis voor de ontslapen zielen

18 Κυριακή/Zondag

Augustus

Αύγουστος

ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΗΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ER ZIJN MAAND GEEN DIENSTEN

September

Σεπτέμβριος

05 Κυριακή/Zondag 09:30
Oktober

Οκτώβριος

03 Κυριακή/Zondag 10:00

17 Κυριακή/Zondag 09:30

November

Νοέμβριος

07 Κυριακή/Zondag 10:00

21 Κυριακή/Zondag 09:30

December

Δεκέμβριος

05 Κυριακή/Zondag 09:30 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ / PAROCHIE FEEST

17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / VRIJDAG 18.00 ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ Grote Vespers – Heilig Sacrament van de Ziekenzalving

18 Σαββάτο/Zaterdag 09:30

24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/VRIJDAG 19:00 Η γέννηση του Κυρίου και του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού στη σάρκα/De Geboorte van Onze Heer en VerlosserJezus Christus in het vlees Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE