ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

LITURGISCH PROGRAMMA 2020

Ιανουάριος

Januari

04 ΣΑΒΒΑΤO / ZATERDAG  09:30

18 ΣΑΒΒΑΤO / ZATERDAG  09:30

Φεβρουάριος

Februari

01 ΣΑΒΒΑΤO / ZATERDAG  09:30

15 ΣΑΒΒΑΤO / ZATERDAG  09:30

Μάρτιος

Maart

07 ΣΑΒΒΑΤO / ZATERDAG  09:30

21 ΣΑΒΒΑΤO / ZATERDAG  09:30