ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

LITURGISCH PROGRAMMA 2019

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

SEPTEMBER

28 ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG      09:30 – 12:00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

OKTOBER

12 ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG      09:30 – 12:00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

NOVEMBER

9    ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG      09:30 – 12:00

23  ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG      09:30 – 12:00

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

DECEMBER

14 ΣΑΒΒΑΤO / ZATERDAG                                                                                                              

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ / PAROCHIEFEEST        09:30 – 12:00

 

25 ΤΕΤΑΡΤΗ / WOENSDAG

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / KERSTFEEST        09:30 – 12:00