ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023

LITURGISCH PROGRAMMA 2023

April

Απρίλιος

02 ΚΥΡΙΑΚΗ/ZONDAG 9.30

14 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ GROTE VRIJDAG 19.30-21.00
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ DIENST van de  HEILIG EPITAFIOS

15 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ GROTE ZATERDAG 10.30-12.45
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ / PASEN

Mei

Μάιος

07 Κυριακή/Zondag 09:30

21 Κυριακή/Zondag 09:30 – 12.00

Juni

Ιούνιος

03 ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG 09:30 – 12.00
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ G. LITURGIE – ZIELENZATERDAG

18 Κυριακή/Zondag 09:30