ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

LITURGISCH PROGRAMMA 2020

Vanwege het Coronavirus en de richtlijnen van de overheid is er – tot nader bericht  – geen Liturgie!

Volg de website van het aartsbisdom voor online diensten

Λόγω του Coronavirus και των κυβερνητικών κατευθυντήριων γραμμών, δεν υπάρχει – μέχρι νεωτέρας, καμία Λειτουργία!

Ακολουθήστε την ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Lees onderstaande bericht van het aartsbisdom:

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België

Διαβάστε το ακόλουθο μήνυμα από την Αρχιεπισκοπή:

Ποιμαντορικὴ Ἐπιστολὴ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου