ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

LITURGISCH PROGRAMMA 2021

April

Απρίλιος

02 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / VRIJDAG 18.30-20.00 Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ / 3e BEGROETING

03 ΣΑΒΒΑΤΟ/ZATERDAG 9.30 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE

18 Κυριακή/Zondag 09:30

29 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ GR. DONDERDAG 9.30-11.00 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE
12.00 – 14.00 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ
DIENST V.H. HEILIG LIJDEN

Mei

Μάιος

01 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ GR. ZATERDAG 9.30-11.00 ΟΡΘΡΟΣ (ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ) DIENST V.H. HEILIG EPITAFIOS

11.00-12.45 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ / PASEN

16 ΚΥΡΙΑΚΗ/ZONDAG 9.30

Juni

Ιούνιος

6 ΚΥΡΙΑΚΗ/ZONDAG 9.30-12.00

19 ΣΑΒΒΑΤΟ/ZATERDAG 9:45  Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ – G. LITURGIE – ZIELENZATERDAG

Vanwege de Corona zijn er strikte voorwaarden opgesteld vanuit het aartsbisdom.

Als u deel wilt nemen aan de Metten en de Goddelijke Liturgie dan dient u zich aan te melden door een email te sturen naar: pr.willibrord@orthodoxexarchaat.nl, p.philadelphos@orthodoxia.be.

Λόγω της Kορώνας, έχουν καθοριστεί αυστηροί όροι από την Αρχιεπισκοπή.

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στο ὄρθρος και τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: pr.willibrord@orthodoxexarchaat.nl, p.philadelphos@orthodoxia.be.

Διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα:

Lees het onderstaande aandachtig door:

Draaiboek deelname aan de liturgie