ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

LITURGISCH PROGRAMMA 2019

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

SEPTEMBER

28 ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG      09:30 – 12:00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

OKTOBER

12 ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG      09:30 – 12:00
NOVEMBER 23  ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG      09:30 – 12:00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

DECEMBER

14 ΣΑΒΒΑΤO / ZATERDAG

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ / PAROCHIEFEEST        09:30 – 12:00
Bisschoppelijk Liturgie

25 ΤΕΤΑΡΤΗ / WOENSDAG
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / KERSTFEEST        09:30 – 12:00