ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

LITURGISCH PROGRAMMA 2022

November

Νοέμβριος

06 Κυριακή/Zondag 09:30

20 Κυριακή/Zondag 10:00

December

Δεκέμβριος

04 Κυριακή/Zondag 09:30

16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / VRIJDAG 18.00 ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ Grote Vespers – Heilig Sacrament van de Ziekenzalving

17 Σαββάτο/Zaterdag 10:00
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ / PAROCHIE FEEST

24 Σαββάτο/Zaterdag 19:00 Η γέννηση του Κυρίου και του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού στη σάρκα/De Geboorte van Onze Heer en Verlosser Jezus Christus in het vlees
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE

ΔΩΣΕ ΠΡΟΣΟΧΗ; LET OP: Sint Nicolaaskapel (Valkhof: https://www.intonijmegen.com/locaties/1720638324/valkhofkapel)

Vanwege de Corona zijn er voorwaarden opgesteld:

U mag alleen deelnemen als u geen Coronaklachten heeft.
Het aanmelden als u deel wilt nemen aan de kerkdienst vervalt (geen 1,5 meter afstand houden).

Kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

Λόγω κορωνοϊού έχουν διαμορφωθεί προϋποθέσεις:

Μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο εάν δεν έχετε παράπονα Corona.
Η εγγραφή εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην εκκλησιαστική λειτουργία ακυρώνεται (μην μείνετε 1,5 μέτρο μακριά).

Οι κληρικοί έχουν σταθερή θέση και κινούνται όσο το δυνατόν λιγότερο κατά τη λειτουργία του ναού.