ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

LITURGISCH PROGRAMMA 2020

Vanwege het Coronavirus en de richtlijnen van de overheid is er – tot nader bericht  – geen Liturgie!

Λόγω του Coronavirus και των κυβερνητικών κατευθυντήριων γραμμών, δεν υπάρχει – μέχρι νεωτέρας, καμία Λειτουργία!

Lees onderstaande bericht van het aartsbisdom:

Communiqué aangaande het Corona virus

Διαβάστε το ακόλουθο μήνυμα από την Αρχιεπισκοπή:

Ἀνακοίνωση σχετικά μέ τά μέτρα προφύλαξης ἀπό τόν κορωνοϊό Covid-19