ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023

LITURGISCH PROGRAMMA 2023

Januari

Ιανουάριος

07 ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG 09:30
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
G. LITURGIE – GROTE WATERZEGENING
ΔΩΣΕ ΠΡΟΣΟΧΗ; LET OP: Sint Nicolaaskapel
(Sint Nicolaaskapel – Valkhof)

15 Κυριακή/Zondag 09:30

Februari

Φεβρουάριος

05 Κυριακή/Zondag 09:30

18 ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG 09:30
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
G. LITURGIE – ZIELENZATERDAG

Maart

Μάρτιος

05 Κυριακή/Zondag 09:30

19 Κυριακή/Zondag 09:30

Vanwege de Corona zijn er voorwaarden opgesteld:

U mag alleen deelnemen als u geen Coronaklachten heeft.
Het aanmelden als u deel wilt nemen aan de kerkdienst vervalt (geen 1,5 meter afstand houden).

Kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

Λόγω κορωνοϊού έχουν διαμορφωθεί προϋποθέσεις:

Μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο εάν δεν έχετε παράπονα Corona.
Η εγγραφή εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην εκκλησιαστική λειτουργία ακυρώνεται (μην μείνετε 1,5 μέτρο μακριά).

Οι κληρικοί έχουν σταθερή θέση και κινούνται όσο το δυνατόν λιγότερο κατά τη λειτουργία του ναού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023

LITURGISCH PROGRAMMA 2023

Januari

Ιανουάριος

07 ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG 09:30
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
G. LITURGIE – GROTE WATERZEGENING
ΔΩΣΕ ΠΡΟΣΟΧΗ; LET OP: Sint Nicolaaskapel
(Sint Nicolaaskapel – Valkhof)

15 Κυριακή/Zondag 09:30

Februari

Φεβρουάριος

05 Κυριακή/Zondag 09:30

18 ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG 09:30
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
G. LITURGIE – ZIELENZATERDAG

Maart

Μάρτιος

05 Κυριακή/Zondag 09:30

19 Κυριακή/Zondag 09:30

Vanwege de Corona zijn er voorwaarden opgesteld:

U mag alleen deelnemen als u geen Coronaklachten heeft.
Het aanmelden als u deel wilt nemen aan de kerkdienst vervalt (geen 1,5 meter afstand houden).

Kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

Λόγω κορωνοϊού έχουν διαμορφωθεί προϋποθέσεις:

Μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο εάν δεν έχετε παράπονα Corona.
Η εγγραφή εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην εκκλησιαστική λειτουργία ακυρώνεται (μην μείνετε 1,5 μέτρο μακριά).

Οι κληρικοί έχουν σταθερή θέση και κινούνται όσο το δυνατόν λιγότερο κατά τη λειτουργία του ναού.