ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΪΜΕΧΕΝ

Adres van de kerk / Διεύθυνση ναού:

Dobbelmannweg 1S / 6531 KW Nijmegen (Byzantijnse Kapel)

Buslijn 4 [Dukenburg via Aldenhof] vanaf het Centraal Station Nijmegen, uitstappen bij halte Dobbelmannweg / Παίρνετε το λεωφορείο γραμμή 4 [Dukenburg via Aldenhof] από τον Κεντρικό Σταθμό Τρένων του Nijmegen, βγαίνετε στην στάση Dobbelmannweg


Rector / Ιερατικώς Προїστάμενος :

Για τους Έλληνες ομιλητές:

Archimandriet Philadelphos Kafalis/ Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλῆς

Rogier Van der Weydenstraat 26 bus 2
1000 Brussel
België

Email: p.philadelphos@orthodoxia.be

Tel.: +3227365278, Mob: +32475695381

Voor de Nederlandstaligen:

Priester / Πεσβύτερος :

Priester Daniël Becker / Πεσβύτερος  Daniël Becker
Drachtenpad 10
6835 KC Arnhem

Email: vader.daniel.orthodox@gmail.com

Tel: +31610860771


Voor algemene informatie / Γενικές Πληροφορίες :

Zie gegevens rector of per mail: orthodoxe.parochie.nijmegen@gmail.com


Liturgische taal: Grieks & Nederlands
Kalender: Griekse
Jurisdictie: Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel

Parochiefeest: 16 december


Stichting Orthodoxe Parochie Heilige Theofano

IBAN: NL28 RBRB 0954 8673 35

BIC: RBRBNL21

Kvk: 67694489

Kosten voor doop; trouwen en uitvaart: minimaal €150,00 (mocht u meer willen doneren aan de parochie dan is uw bijdrage welkom)

Κόστος για βάπτισμα, γάμος και κηδεία: τουλάχιστον 150,00 € (αν θέλετε να δωρίσετε περισσότερα στην ενορία, η συνεισφορά σας είναι ευπρόσδεκτη)


Tελούνται δύο Θείες Λειτουργίες κάθε μήνα τον Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος  στα ελληνικά ή τον π. Δανιήλ στα ολλανδικά.

De Goddelijke Liturgie wordt twee keer in de maand gevierd door vader Philadelphos Kafalis (hoofdtaal Grieks) of vader Daniël Becker (hoofdtaal Nederlands).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / MEDEDELINGEN

Από την 1η Αυγούστου, ο Πρωτοπρεσβύτερος Willibrord van Ulft δεν θα είναι πλέον συνδεδεμένος με την ενορία. Τα καθήκοντά του θα αναλάβει ο π. Danil.

Vanaf 1 augustus is Protopresbyter Willibrord van Ulft niet langer verbonden aan de parochie. Zijn taken worden overgenomen door priester Daniël Becker.


Mail ons

Orthodoxe Parochie Heilige Theofano – Nijmegen