Orthodox Aartsbisdom van België, Exarchaat van Nederland en Luxemburg

De Orthodoxe Parochie Heilige Theofano is deel van het: Aartsbisdom van België, Exarchaat van Nederland en Luxemburg

Het Aartsbisdom werd opgericht op 12 augustus 1969 bij Partriarchale en Synodale beslissing en strikt zich uit over België, Nederland en Luxemburg. In Nederland wordt het geheel van de Orthodoxe Kerk vertegenwoordigd door de metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg van het Oecumenisch Partriarchaat, vanuit zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux, of door zijn plaatsvervanger.

Adres:

Orthodox Aartsbisdom van België,

Charbolaan 71,

1030 Brussel, België

E-mail: info@orthodoxia.be

Telefoon: 003227365278

 

Oecumenisch Partriarchaat van Constantinopol

Het Aartsbisdom van België, Exarchaat van Nederland en Luxemburg is deel van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel

Het hoofd van de Kerk van Constantinopol is Zijne Alheiligheid Bartholomeos, Aartsbisschop van Constantinopol, het Nieuwe Rome en Oecumenisch Patriarch.