ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΪΜΕΧΕΝ

Adres van de kerk / Διεύθυνση ναού:

Dobbelmannweg 3 / 6531 KW Nijmegen (Byzantijnse Kapel)

Buslijn 4 [Dukenburg via Aldenhof] vanaf het Centraal Station Nijmegen, uitstappen bij halte Dobbelmannweg / Παίρνετε το λεωφορείο γραμμή 4 [Dukenburg via Aldenhof] από τον Κεντρικό Σταθμό Τρένων του Nijmegen, βγαίνετε στην στάση Dobbelmannweg


Rector / Ιερατικώς Προїστάμενος :
Priester Alexandros Pitsikakis / Πρεσβύτερος Αλέξανδρος Πιτσικάκης

Springweg 89
3511 VL Utrecht

Email:  pitsikakisalexandros@gmail.com

Tel.: +31641573257


Voor algemene informatie / Γενικές Πληροφορίες :

Zie gegevens rector of per mail: orthodoxe.parochie.nijmegen@gmail.com


Liturgische taal: Grieks & Nederlands
Kalender: Griekse
Jurisdictie: Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel

Parochiefeest: 16 december


Stichting Orthodoxe Parochie Heilige Theofano

IBAN: NL28 RBRB 0954 8673 35

BIC: RBRBNL21

Kvk: 67694489


Tελούνται δύο Θείες Λειτουργίες κάθε μήνα. Η πρώτη θα τελείται από τον π. Αλέξανδρο στα ελληνικά και η δεύτερη θα τελείται από τον π. Βίλλιμπρορντ στα ολλανδικά.

De Goddelijke Liturgie wordt twee keer in de maand gevierd. Elke eerste dienst van de maand wordt door vader Alexandros Pitsikakis opgedragen [hoofdtaal Grieks] en vader Willibrord van Ulft draagt elke tweede dienst van de maand op [hoofdtaal Nederlands].


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/MEDEDELINGEN

Het aartsbisdom heeft, na raadpleging van de richtlijnen van de overheid rondom het Coronavirus, besloten dat er tot nader bericht geen diensten zijn in de parochies in Nederland en België.

Η Αρχιεπισκοπή, μετά από διαβούλευση με τις κυβερνητικές οδηγίες σχετικά με το Coronavirus, ότι μέχρι και την προειδοποίηση δεν υπάρχουν υπηρεσίες στις ενορίες στις Κάτω Χώρες και στο Βέλγιο.

Mail ons

Orthodoxe Parochie Heilige Theofano – Nijmegen