H Αγία Θεοφανώ

 

Σύντομη βιογραφία
Η Αγία Θεοφανώ ήταν μια ευσεβέστατη και ενάρετη βασίλισσα, που εξυμνήθηκε πολύ από τους χρονογράφους της εποχής εκείνης, για την ευαγγελική της ζωή, τις ελεημοσύνες της και την άκρα ευσέβειά της.

Ήταν κόρη του Κωνσταντίνου του Μαρτινακίου, του Ιλλουστρίου και της Άννας. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ανατράφηκε με επιμέλεια.

Σε κατάλληλη ηλικία, ο βασιλιάς Βασίλειος ο Μακεδόνας την έδωσε για σύζυγο στον γιό του Λέοντα τον Σοφό (886 – 912 μ.Χ.), με τον οποίο για 12 χρόνια ζούσε με αφοσίωση συζυγική και αναγνωρίστηκε αμέσως από τους συγχρόνους της σαν αγία και θαυματουργή για τα πολλά έργα αγάπης που έκανε.

Παρ’ όλο τα μεγαλεία και τον πλούτο που την πλαισίωνε, διατήρησε τη ταπεινοφροσύνη και την μετριοφροσύνη που την χαρακτήριζε πριν. Προτιμούσε να είναι απλά ντυμένη και να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που την χρειαζόντουσαν. Γι’ αυτό ντυνόταν απλά για να μην αναγνωρίζεται και με την συνοδεία δύο έμπιστων υπηρετριών της, γύρναγε στα σπίτια των φτωχών και κατατρεγμένων και πρόσφερε την βοήθειά της. Ήταν τόση η πίστη της, που αξιώθηκε να θαυματουργήσει. Όταν εγκατέλειπε η ιατρική επιστήμη κάποιον ασθενή διότι δεν μπορούσε να τον θεραπεύσει, του επανέφερε την υγεία του η Αγία με την δύναμη της ψυχής της. Παρ’ όλο τις πίκρες που δέχθηκε στη ζωή της η Αγία Θεοφανώ υμνούσε τον Κύριο με μία άσβεστη φλόγα.

Όταν πέθανε το 893, ο σύζυγός της, έκτισε ωραιότατο ναό, κοντά στον ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου εναποτέθηκε το τίμιο λείψανό της. Αυτό μετακόμισε ο Πατριάρχης Γεννάδιος ο Σχολάριος, στο ναό των Αγίων Αποστόλων και από ‘κεί αργότερα μεταφέρθηκε στο Πατριαρχείο, όπου μέχρι σήμερα σώζεται.

Γιορτάζει στις 16 Δεκεμβρίου.

 

De Heilige Theofano 

 

Summiere biografie

De Heilige Theofano was een zeer vrome en deugdzame keizerin die wegens haar liefdadigheid en vroomheid zeer geprezen is door de kroniekschrijvers van haar tijd.

Ze was de dochter van Konstantinos en Anna Martiniakes. Konstantinos was patriciër en zeer invloedrijk aan het Byzantijnse hof.  Anna stamde ook af van een nobele Byzantijnse familie. Keizer Basileios de Macedoniër koos Theofano als bruid voor zijn zoon Leo de Wijze [886-912 n.Chr.] die zij trouw bijstond. Vele van haar tijdsgenoten erkenden haar toen als heilige en wonderwerkende door haar vele werken van liefdadigheid en werkelijke wonderen die door haar gebeden bewerkstelligd werden.

Hoewel ze verkeerde in een omgeving van keizerlijke pracht en praal, hield zij toch vast aan de nederigheid en bescheidenheid die haar van kleins af aan sierden. Ze gaf er de voorkeur aan zich eenvoudig te kleden en zich in de nabijheid te bevinden van de mensen die haar nodig hadden. Daarom kleedde ze zich in gewone burgerkleding en ging ze in het gezelschap van twee trouwe hofdames in het geheim erop uit om de armen en benadeelden thuis te bezoeken om haar hulp te bieden. Haar geloof was zo sterk dat ze in staat was wonderen te verrichten. Wanneer er bij de zieken de hoop op genezing werd opgegeven en de medici geen  hulp meer konden bieden was zij in staat met haar gebed genezing te bewerkstelligen.

Ondanks de vele tegenslagen in haar leven bleef de Heilige Theofano de Heer altijd prijzen met onverminderde overgave. Na haar overlijden in 893 bouwde haar man, Keizer Leo VI de Wijze een prachtige kerk vlakbij de Kerk van de Heilige Apostelen in Konstantinopel waar haar heilige relieken werden opgebaard. Deze relieken werden later door Heilige Patriarch Gennadios Scholarios in de tweede helft van de 15e eeuw geplaatst in de Kerk van de Heilige Apostelen en zijn later opgebaard in de Kerk van de Heilige Georgios van het Patriarchaat van Konstantinopel, waar zij zich tot op de dag van vandaag nog bevinden. De Heilige Theofano moet niet verward worden met Keizerin Theofano, die een eeuw later in 991 overleed op het Valkhof in Nijmegen.

Haar feestdag is 16 december.